Aktivt hopp – att möta vår tids utmaningar utan att bli galen

Omslag_aktivthopp
ISBN: 978-91-985998-0-0

Klimatförändringar, sinande olja, ekonomiska kollapser och massutrotning – ibland är det svårt att ens orka tänka på vår tids sociala och ekologiska kriser. Aktivt hopp visar hur vi kan bli bättre på att möta stora utmaningar med mod, kreativitet och medkänsla. I boken vägleds vi genom en förvandlingsresa inspirerad av mytiska äventyr, modern psykologi, andlighet och holistisk vetenskap. På vägen hittar vi de verktyg vi behöver för att hantera kriserna och spela vår roll i den stora omställningen till ett hållbart samhälle.

Ekofilosofen och filosofie-doktorn Joanna Macy har kombinerat akademiska studier inom buddhism, generell systemteori och djupekologi med femtio års aktivism, och blivit en respekterad röst inom freds-, rättvise- och miljörörelsen för sitt arbete med metoden The Work That Reconnects.

Läkaren och coachen Chris Johnstone är specialist inom psykologi med inriktning mot resiliens, lyckoforskning och positiv förändring.

För många är det en otrolig lättnad att inse att de inte är ensamma om sin smärta för världen. Att inse att det vi känner är normalt hjälper oss att läka.
~ Joanna Macy och Chris Johnstone

Grafiskt material ur boken
Klicka på en bild för att förstora!

Dags att lyssna?

Välj tjänst ovan!