J. Macy / C. Johnstone

jmacycjohnstone

Ekofilosofen och filosofiedoktorn Joanna Macy har kombinerat akademiska studier inom buddhism, generell systemteori och djupekologi med femtio års aktivism, och blivit en respekterad röst inom freds-, rättvise- och miljörörelsen för sitt arbete med metoden The Work That Reconnects.

Läkaren och coachen Chris Johnstone är specialist inom psykologi med inriktning mot resiliens, lyckoforskning och positiv förändring.

UTGIVNA TITLAR

AKTIVT HOPP

Uppläst av
Maria Lyckow