ALICE OCH DET RÖDA RUMMET

AliceOchDetRödaRummeJPG

När Alice öppnar ögonen befinner hon sig på ett tåg, så vitt hon minns för den första gången i sitt liv. Människorna intill har nyfikna, men dömande ansiktsmasker. De viskar och väser. Deras röster tränger sig in i henne. Plötsligt är han nära igen.

Alice flyr genom tåget, flyr sitt förflutna. Flyr från sin far och hans totala, vidriga grepp.

ISBN: 978-91-985997-8-7

Dags att lyssna?

Välj tjänst ovan!