ETT IHÅLIGT LIV

EttIhåligtLivJPG

Allt sedan dagen Walter förlorade sin älskade, lever han ett avskilt liv. Avskärmad från samhället har han bosatt sig i ett ödsligt hus alldeles intill de hårda havsvågorna. Var dag förbereder han ett par mackor. Var dag fingrar han på den kalla revolvern.

Har dagen slutligen kommit?

ISBN: 978-91-985997-2-5

Dags att lyssna?

Välj tjänst ovan!